Unikalne złoża dolomitu

Unikalne złoże dolomitu, które jest zapleczem dla naszej produkcji, daje nam ogromne możliwości. Dzięki temu w naszej ofercie znajdziecie Państwo grupy wyrobów, które są dedykowane dla różnych zastosowań.

01

Wypełniacze węglanowe linii DOLGRAN® i DOLMIC®

Rectangle 5

Wypełniacze węglanowe linii DOLGRAN® i DOLMIC® stanowią największą grupę naszych wyrobów.  Wyroby z obu linii produktowych mają zastosowanie w różnych branżach, a wybór ściśle określonego produktu jest konsekwencją wymagań technologicznych naszych odbiorców. Podstawowe rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma liniami wyrobów sprowadza się do  faktu, iż produkty z linii  DOLGRAN® cechują się średnim ziarnem d50 powyżej 10 µm, natomiast produkty z linii o nazwie DOLMIC® cechują się parametrem d50 poniżej 10  µm.

Duża ilość zastosowań dla wypełniaczy węglanowych, do których zaliczają się wypełniacze dolomitowe, spowodowała stworzenie wielu produktów, które uzyskuje się poprzez projektowanie odpowiedniej krzywej ich rozkładu ziarnowego. Precyzyjne uziarnienie jest jedną z najważniejszych cech każdego wypełniacza, jednak nie jedyną. Inną ważną cechą jest jego barwa – tutaj kluczowe jest użycie surowca o odpowiednich parametrach optycznych. Warto zaznaczyć, że JKSM dysponuje nowoczesną linią technologiczną do segregacji kamienia. Kolejnym ważnym parametrem jest wilgotność. Dbałość o zapewnienie niskiej i stabilnej wilgotności skutkuje tym, iż niezależnie od pory roku surowiec jest poddawany operacji suszenia przed dalszym przemiałem.

Aby ułatwić klientom wybór odpowiedniego produktu zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą.

02

Mączki dolomitowe

Rectangle 12

Mączki dolomitowe to produkty przeznaczone w szczególności dla hutnictwa. Są to wyroby o szerszym niż wypełniacze uziarnieniu, ale o niskich i limitowanych zawartościach tlenków barwiących. Uzyskiwane parametry pozwalają na produkcję szkła o najwyższej przejrzystości.  Pomimo, że w tej grupie wyrobów parametry barwy mają mniejsze znaczenie, to jednak z uwagi na stosowany surowiec i jego jakość, produkty te znajdują również zastosowanie w branży materiałów budowlanych.

03

Grysy dolomitowe

Rectangle 14

Grysy dolomitowe charakteryzują się wąskim uziarnieniem oraz stabilną barwą. Polecamy je szczególnie do tynków mineralnych. Powtarzalność ziaren w naszych grysach wiąże się z brakiem ziaren przebarwionych na ciemniejsze kolory, co z kolei skutkuje łatwością w tworzeniu bazy i stabilnością palety kolorystycznej tynków. Zastosowanie grysu pozwala na uzyskanie niebanalnego efektu wizualnego.

04

Kamienie i kruszywa ozdobne

Rectangle 13

W celu bliższego poznania tej grupy naszych produktów zapraszamy na stronę internetową www.otoczaki-janowickie.pl

05

Nawóz DOLPLON®

Rectangle 11

Zmiany klimatu niosą za sobą nowe wyzwania dla rolnictwa, a wraz z rozwojem cywilizacji nasze gleby są coraz mniej obfite w cenne składniki odżywcze, w tym magnez i wapń,  dlatego z myślą o rolnictwie produkujemy nawóz DOLPLON®, który powstaje z przemiału skały dolomitowej CaMg(CO3)2 .

Stosowanie nawozu DOLPLON® zapewnia wiele korzyści – poprawia strukturę gleby, wzmaga aktywność mikroorganizmów, wiąże metale ciężkie, dzięki czemu są one niedostępne dla roślin oraz zwiększa odporność roślin na suszę poprzez zatrzymywanie wody w podłożu.

Reakcja dolomitu z kwasami czyni go bardzo użytecznym jako środek poprawiający właściwości gleby. Zapewnia odpowiednie pH poprzez neutralizowanie kwaśnego odczynu gleby do zakresu, w którym rośliny mogą łatwiej wchłaniać składniki odżywcze z podłoża. Dostarcza również roślinom wapnia i magnezu potrzebnych do zdrowego wzrostu poprzez hamowanie aktywności patogenów. Dodatkowo wapń przyczynia się do osiągnięcia prawidłowej struktury gleby i reguluje rozkładanie materii organicznej np. kompostu, a magnez aktywuje procesy odpowiedzialne za pobieranie m.in. azotu, fosforu i potasu, dzięki czemu optymalizuje wykorzystanie nawozów sztucznych.

Wapno węglanowe jest jedyną formą dopuszczoną do stosowania w produkcji ekologicznej. Nasz nawóz wapniowo-magnezowy DOLPLON® otrzymał pozytywną ocenę przydatności rolniczej wydaną przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia w Puławach.